Desetak minuta pred polazak putničkog voza broj 6093 za Rakovicu, za upravljačkim blokovima lokomotive 441-514 zapazio sam mašinovođu Vladana Balovića. Prišao sam mu i  zamolio ga za kratak intervju na šta je ljubazni gospodin Balović rado pristao.

1. Gospodine Baloviću, za početak ovog intervjua, zamolio bih vas da mi kažete par rečenica o vašem poslu,     poslu mašinovođe na AD "Železnice Srbije".

Posao mašinovođe je veoma lep, ali i veoma odgovoran posao. Zahteva veliku odgovornost i opreznost na radu, a greške se ne smeju događati. Moj posao počinje prijemom lokomotive što podrazumeva to da je na početku radnog vremena preuzmem ispravnu i bez nedostataka, a na kraju radnog vremena vratim ispravnu i bez nedostataka. Mašinovođa je zadužen pored ostalih "aktera" da obezbedi bezbednost robe ili putnika koju vozi.

2. Koliko ste dugo zaposleni kao mašinovođa na železnici Srbije? Siguran sam da svoj posao volite, čim ga tako dobro i savesno obavljate, da li sam u pravu?

Od 1993. godine zaposlen sam kao mašinovođa na železnici Srbije. Svoj posao veoma volim i poštujem.

3. Kakvi su vaši odnosi sa kolegama, da li smatrate da imate dobre kolege? Mnogi ljudi kažu da je dobar kolega često i dobar prijatelj. Slažete li se s tim?

Imam veoma dobre kolege, koje poštujem maksimalno, kao i oni mene. Slažem se sa tom konstantacijom. 

4. Da li ste optimista, realista ili pak pesimista u životu? Da li verujete u poboljšanje srpskih železnica u budućnosti?

Realista sam. Verujem, mislim da je novopostavljeno rukovodstvo na našim železnicama rešeno da svoj plan o poboljšanju i modernizaciji srpskih železnica realizuje, uz pomoć države. 

5. Za kraj ovog razgovora, želim da izrazim svoje zadovoljstvo što sam vas upoznao, bila mi je čast! Želim vam srećan put! 

Hvala, primite pozdrave od svih mašinovođa Srbije u moje ime.
Picture
Mašinovođa, gospodin Vladan Balović, za upravljačkim blokovima električne lokomotive serije 441.
Kada sam završio ovaj kratak intervju sa gospodinom Vladanom Balovićem, otpravnik vozova dao je znak za polazak voza, a ovaj putnički voz br. 6093 kojim je upravljao ovaj ljubazni mašinovođa Vladan Balović, polako je izmicao prema Rakovici.

Pripremio: Veljko Vesić