Razlog što železnička stanica Prokop nije završena je nedostatak sredstava koja je Republika proteklih godina dodeljivala železnici i naravno da nema nikakve veze s Beogradom, stoji u saopštenju.“U Ministarstvu saobraćaja, na sastanku kome su prisustvovali ministri Velimir Ilić i Milutin Mrkonjić, kao i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, dogovoreno je da se posao zavšetka izgradnje Prokopa ponudi potencijalnim investitorima. Zauzvrat, Grad se obavezao da će odustati od naknade za uređenje građevinskog zemljišta”, piše u saopštenju.

Tri meseca kasnije, postoji problem u pronalaženju investitora, pa se Beogradu prebacuje nešto što ne odgovara istini.

“Razlog što železnička stanica Prokop nije završena je nedostatak sredstava koje je republika proteklih godina dodeljivala železnici i naravno da nema nikakve veze sa Beogradom” – navodi se u sopštenju.

Prema analici Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, samo za izgradnju pristupnih saobraćajnica sa auto-puta i iz Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića zgradi železničke stanice Prokop potrebno je uložiti 23,4 miliona evra.

Razlog tome je što je lokacija u ovom trenutku potpuno nepristupačna i potrebna su velika ulaganja u infrastrukturu da bi se Prokopu moglo prići putničkim vozilima ili gradskim prevozom.

Takođe, samo za napajanje elektromreže za pogon elektrovozova na ovoj gradskoj deonici potrebno je izgraditi još jednu trafo-stanicu.
Leave a Reply.