Generalni direktor „Železnica Srbije“ Dragoljub Simonović i direktor kompanije „Simens“ u Beogradu Tihomir Rajlić potpisali su 25. septembra, Ugovor za nabavku opreme i izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji elektrotehničkih postrojenja deonice Gilje–Ćuprija–Paraćin na pruzi Beograd–Niš, na Koridoru 10.

„Danas imamo čast da potpisujemo Ugovor sa kompanijom kao što je „Simens“. Krećemo sa realizacijom ovog Projekta u cilju jačanja „Železnica Srbije“ i Koridora 10. Prvi put smo u poziciji da možemo da radimo u korak sa partnerom i za sada ide dobro. Ispravićemo praksu kašnjenja u radovima, a  poslove ćemo završavati u predviđenom roku“ – izjavio je generalni direktor srpskih železnica Dragoljub Simonović i napomenuo da „Železnice Srbije“ u narednom periodu očekuje potpisivanje ugovora za modernizaciju integrisanog sistema telekomunikacija sa kineskom kompanijom „Huavej“, kao i realizacija projekata iz ruskog i kuvajtskog kredita.

Direktor „Simensa“ u Beogradu Tihomir Rajlić zahvalio se direktoru srpskih železnica na dobroj saradnji i dodao da će biti dobro za obe strane, potpisnice Ugovora, ako se radovi budu izvodili tempom kojim su započeli. „Ovaj Projekat će se završiti za onoliko dana koliko ste nam poverili da uradimo posao“ – istakao je Rajlić.
Vrednost Ugovora je oko 11 miliona 850 hiljada evra i predviđa isporuku opreme i izvođenje radova na signalno-sigurnosnim i telekomunikacionim uređajima, kao i na postrojenjima elektrovuče.  Sredstva za predviđene radove i nabavku opreme obezbeđena su iz kredita Evropske investicione banke.
Početak radova na rekonstrukciji i modernizaciji kontaktne mreže i postrojenja za napajanje, telekomunikacionih postrojenja i signalno-sigurnosnih postrojenja očekuje se u oktobru 2013. godine.

Rok za završetak  radova je 370 dana, dok je rok za završetak radova na kompletiranju nove elektronske signalno-sigurnosne opreme za stanicu Ćuprija 730 dana.

Modernizacija elektrotehničkih postrojenja na pruzi Gilje-Ćuprija-Paraćin realizuje se u okviru celokupne rekonstrukcije i modernizacije ove deonice na Koridoru 10, kojom je planirana i izgradnja nove, dvokolosečne, elektrificirane pruge duge oko deset i po kilometara, za brzine do 160 kilometara na sat. Ovim ugovorom obuhvaćena je elektrifikacija novoizgrađene deonice, uključujući i postavljanje oko 30 kilometara kontaktne mreže. Elektrotehnička postrojenja na ovoj deonici omogućavaju brzine od 160 km/sat.

Podsetimo, rekonstrukcijom i modernizacijom deonice Gilje–Ćuprija–Paraćin, na pruzi Beograd–Niš, na železničkom Koridoru X, predviđeno je izvođenje radova na građevinskoj i elektrotehničkoj infrastrukturi, uključujući i izgradnju nove, dvokolosečne, elektrificirane pruge duge oko deset i po kilometara sa železničkim mostom preko reke Velike Morave, na novoj lokaciji.

Ovi radovi uslovljavaju izmenu trase pruge od stajališta Gilje do železničke stanice Paraćin, kao i rekonstrukciju staničnog platoa i koloseka u stanici Ćuprija, a radi uklapanja u postojeću trasu.

"Železnice Srbije" su u novembru 2011. godine raspisale međunarodni tender za potrebe modernizacije elektrotehničkih postrojenja na ovoj deonici, ali je tenderska procedura bila obustavljena zbog izmena koje su se odnosile na uvođenje elektronske postavnice. Evropska investiciona banka je, kao kreditni finansijer Projekta, bila saglasna sa primenom savremene tehnologije, ali je smatrala da takva suštinska promena ne može da se sprovede putem izmene tenderske dokumentacije u toku tenderske procedure. Iz tog razloga, a na predlog Evropske investicione banke, prvobitni tender je poništen, a urađen je odgovarajući projekat elektronske postavnice, kao i nova tenderska dokumentacija. Posle neophodnih usaglašavanja sa bankom, 28. novembra 2012. godine, raspisan je novi međunarodni tender za rekonstrukciju i modernizaciju deonice Gilje – Ćuprija – Paraćin.
Međunarodna tenderska procedura ponovo je sprovedena, a po dobijanju saglasnosti Evropske investicione banke, Ugovor za nabavku opreme i izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji elektrotehničkih postrojenja na pruzi Gilje – Ćuprija - Paraćin dodeljen je firmi "Simens“, kao najbolje ocenjenom ponuđaču.

Glavnim projektom rekonstrukcije i modernizacije signalno-sigurnosnih uređaja  predviđeno je tehničko rešenje centralizovanog elektronskog  signalno-sigurnosnog uređaja u stanici Ćuprija,  u skladu sa savremenim pristupima modernizacije signalno-sigurnosnih sistema na evropskim prugama.

Modernizacija i razvoj informacionih sistema celokupne telekomunikacione  mreže „Železnica Srbije“ obuhvaćeni su Glavnim projektom telekomunikacionih uređaja, koji predviđa tehničko-tehnološko rešenje telekomunikacione mreže na deonici Jagodina–Ćuprija–Paraćin.

Kada su u pitanju stabilna postrojenja elektrovuče, radovi će pored ostalog obuhvatati i izgradnju nove kontanktne mreže na dvokolosečnoj pruzi Gilje-Ćuprija-Paraćin, zatim rekonstrukciju kontaktne mreže u stanici Ćuprija i na otvorenoj pruzi Ćuprija–Paraćin, rekonstrukciju kontaktne mreže u stanici Paraćin, kao i  osvetljenje stajališta Gilje.
Kada je reč o izvođenju građevinskih radova i izgradnji nove pruge na ovoj deonici, prilikom obilaska gradilišta nove pruge Gilje–Ćuprija–Paraćin, za Dan železničara, 15. septembra, generalni direktor „Železnica Srbije“ Dragoljub Simonović istakao je da su završena sva imovinska pitanja i urađena  eksproprijacija, čime su stvoreni uslovi da pruga bude izgrađena do 30. jula 2014. godine. Prugu Gilje-Ćuprija-Paraćin gradi italijanska firma „Italijana Constructioni“ i vrednost posla je nešto više od 16 miliona evra, a takođe se finansira iz kredita Evropske investicione banke.

Radovi na izgradnji novog mosta preko Velike Morave na ovoj deonici su obustavljeni jer je izvođač – „Alpina“ otišao u stečaj, ali je generalni direktor srpskih železnica istakao spremnost i nastojanje da se iznađu sve mogućnosti kako bi most bio završen u isto vreme kada i kompletna deonica.

Leave a Reply.