Generalni direktori Železnica Srbije i Federacije BiH inicirali vraćanje u saobraćaj putničkog voza Beograd – Sarajevo

Picture
Sarajlija ponovo vozi?
-Naš zajednički cilj i zadatak je  da pre svega intenziviramo saradnju u putničkom železničkom saobraćaju i ponovo uspostavimo vozove između Beograda i Sarajeva. Očekuju nas veliki izazovi koje  moramo rešiti da bi putnički vozovi između Beograda i sarajeva što pre ponovo saobraćali. Jedan od ključnih problema je i veliki iznos naknade za korišćenje pruga, koji ispostavljaju Hrvatske železnice. O tome bi zajedno razgovarali sa hrvatskim kolegama, a ne isključujemo i mogućnost  uključenja  njihovih vagona u taj voz, s ciljem smanjenja cene korišćenja njihove infrastrukture. Siguran sam da ćemo zajedno uspeti da nađemo rešenje za povezivanje gradova  vozom, za šta postoji obostrani interes , rekao je danas u Beogradu  generalni direktor “Železnica Srbije” Dragoljub Simonović u razgovoru sa generalnim direktorom JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (JP ŽFBH)  Nijazom Puzićem  i  Enisom Džavićem, direktorom za ekonomske poslove.

Predstavnici srpskih železnica upoznali su bosanske kolege sa rezultatima ostvarenim na polju transporta robe, a posebno je naglašen značaj međusobne saradnje na tom polju jer su železnički sistemi po prirodi posla okrenuti jedni prema drugima. Istaknuto je da dve železnice imaju dugu tradiciju partnerskih i prijateljskih odnosa, koja su osnova za unapređenje međusobne saradnje.

Generalni direktor srpskih železnica posebno je naglasio značaj putnog pravca Ruma – Zvornik – Tuzla koji je od ključnog značaja za obe strane, a predložio je i razmatranje uvođenja putničkog voza na ovoj trasi.

Prema njegovim rečima, ostvareni rezultati u poboljšanju robnog saobraćaja direktna su posledica promene pristupa i  poslovnih navika pri pronalaženju novih komintenata, jer tržište  nameće potrebu za fleksibilnošću pri ugovaranju poslova, uz poboljšanje kvaliteta, brzine i sigurnosti prevoza robe. Na taj način će se srpske železnice pripremiti za otvaranje transportnog tržišta.

Predstavnici bosanske strane ukazali su na  veliki potencijal koji pruža mogućnost povezivanja Srbije sa  lukom Ploče, što je od interesa za obe strane. Takođe, razgovaralo se i pronalaženju modela za ubrzavanje carinskih procedura pri transportu robe, jer se sada na granici  gubi oko tri sata. Na redu su obe države koje na ovom planu treba da urade svoj deo posla.

Predstavnici dveju železnica razgovarali su i o međusobnom regulisanju finansijskih odnosa.

Izvor: Železnice Srbije
 


Comments
Leave a Reply