Po informacijama koje sam prikupio, sledeća lokomotiva koja će uskoro ući na remontne trake našeg najpoznatijeg remontera MIN-a je lokomotiva 461-152.

Posao remonta lokomotiva serije 461 već je uveliko u toku, radovi su u punom jeku što je za svaku pohvalu!

Napominjemo da se u MIN-u na remontu trenutno nalaze sledeće lokomotive serije 461:
461-015, 461-024, 461-107, 461-112, 461-124, 461-136, 461-151 i 461-158

Pored lokomotiva serije 461 koje se nalaze u MIN-u, na remontu se nalaze još dve lokomotive serije 461:
461-101 --- Želvoz Smederevo( radovi su posle rasklapanja lokomotive stali zbog teške situacije ovog remontera )
461-155 --- Šinvoz Zrenjanin( radovi na remontu ove lokomotive stalno napreduju, očekuje se
                                                       da će ova lokomotiva izaći u roku sa remontnih traka Šinvoza )Leave a Reply.