Postavljene su nove fotografije na sajt. U odeljku Galerija / Vučna vozila železnica Srbije uživajte u novim fotografijama. Nove fotografije su postavljene u sledeće teme:
- Električne lokomotive serije 444
- Električne lokomotive serije 461
- Elektromotorni vozovi serije 412
- Dizel lokomotive serije 641
- Dizel lokomotive serije 661
- Dizel motorni vozovi serije 711

Takođe, postavljene su i nove fotografije Početne strane sajta.
Klikom na neku temu koja je ovde nabrojana, direktno otvarate željenu temu, gde možete videti nove fotografije.

Uživajte!Leave a Reply.