Ruska kompanija „Tehnologia Metalov“ zainteresovana je da u Srbiji gradi fabriku za zavarivanje šina, koja bi pružala usluge svim železničkim upravama u regionu, - istaknuto je na sastanku koji je u Beogradu održao generalni direktor „Železnica Srbije“ Dragoljub Simonović, sa predstavnicima ove ruske kompanije.
- „Železnice Srbije“ finansijski ne mogu da učestvuju u jednom takvom projektu, ali možemo da  pružimo svu potrebnu pomoć i podršku da se jedna ovakva ideja realizuje, jer su interes železnice i politika naše države da se otvaraju nove fabrike i nova radna mesta u Srbiji, - poručio je ruskim privrednicima Dragoljub Simonović, generalni direktor „Železnica Srbije“, ali i naglasio da su za realizaciju jednog takvog projekta neophodni i dogovori sa Vladom Srbije.

Na sastanku je istaknuto i da bi otvaranje jedne ovakve fabrike u Srbiji svakako doprinelo povećanju kvaliteta železničke infrastrukture u Srbiji, a time i brzine vozova, ali i smanjenju troškova održavanja pruga.

Poslovodstvo srpskih železnica informisalo je goste o razvojnim infrastrukturnim projektima koji će u narednom periodu biti realizovani u našoj zemlji, prvenstveno kada je reč o modernizaciji oko 450 kilometara pruga, koja će biti finansirana iz ruskog kredita. Takođe, rukovodstvo srpskih železnica upoznalo je ruske partnere o našim potrebama kada je reč o šinama, imajući u vidu geografsko područje na kojem će se modernizovati železnička infrastruktura, kao i o tenderskim procedurama za dobijanje poslova na projektima koji se finansiraju iz ruskog kredita.

Delegacija kompanije „Tehnologia Metalov“ upoznala je rukovodstvo srpskih železnica sa svojim tehnološkim kapacitetima i mogućnostima, posebno sa stacionarnom i mobilnom opremom za zavarivanje šina, u dužini i do 400 metara. To bi posebno moglo da bude značajno prilikom remonta šina u ravničarskim krajevima u Srbiji, na pravcu Beograd – Subotica.

„Tehnologia Metalov“ je pokazala interesovanje i za investiranje u Dezinfekcionu stanicu u Lapovu.


Leave a Reply.