Stanje lokomotiva koje su na remontu u MIN-u:

Lokomotiva 461-015  --- čeka peskarenje
Lokomotiva 461-024 --- rasklapanje u toku
Lokomotiva 461-107 --- rasklapanje u toku
Lokomotiva 461-124  --- ofarbana u crvenu boju
Lokomotiva 461-136  --- rasklapanje u toku
Lokomotiva 461-151  --- čeka lakiranje
Lokomotiva 461-158 --- rasklapanje u toku

Uskoro u MIN na remont dolaze lokomotive:
461-011, 461-106, 461-112 i 461-152

Lokomotiva 661-227 --- čeka lakiranje 


Comments
Leave a Reply