-"Železnice Srbije" i poslovodstvo kompanije  podržavaju svaku poslovnu inicijativu, koja ima za cilj oživljavanje proizvodnje i otvaranje novih radnih mesta u Srbiji. U zavisnosti od finansijske situacije i odobrenih sredstava odlučivaćemo koliko će naših vagona, lokomotiva i vozova biti klimatizovano.
Potreba za tim postoji i u situaciji kada nemamo domaćeg proizvođača ovakve opreme za vozna sredstva, posla za novu fabriku u Srbiji svakako će biti. A, najbolja cena i najpovoljniji uslovi na tenderu svakako će uvek biti obaveza pri odlučivanju i dobijanju poslova za srpske železnice - rekao je generalni direktor "Železnica Srbije" Dragoljub Simonović, na sastanku održanom danas u Beogradu sa gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem, njegovim pomoćnikom Vladimirom Stojkovićem i Dejanom Boškovićem, menadžerom  kompanije "Vossloh-Kiepe", koja u Novom Sadu planira izgradnju fabrike i otvaranje proizvodnih pogona. Generalni direktor Dragoljub Simonović i direktor Direkcije za prevoz srpskih železnica Negoslav Teofilović upoznali su goste sa potrebama srpskih železnica kada je reč o klimatizaciji voznih sredstava i istakli da se taj posao može obavljati tokom investicionih opravki lokomotiva i vagona kod remontera, ali i u pogonima održavanja srpskih železnica.

Takođe, čelnici "Železnica Srbije" najavili su i da će u našu zemlju u naredne dve godine stići skoro 6o novih vozova i petnaestak novih lokomotiva, nabavljenih iz međunarodnih kredita, za koje će nakon isteka garantnih rokova takođe biti neophodno održavanje i servisiranje, opet po tenderski najpovoljnijim cenama i uslovima.

Menadžer kompanije "Vossloh-Kiepe" Dean Bošković rekao  je da je ova firma već uspostavila partnerske odnose sa remontnim preduzećem "Želvoz" iz Smedereva, koje će biti angažovano na projektima u Srbiji i najavio spremnost da se u veoma kratkom roku u okviru pilot projekta u jedno vozno sredstvo ugradi klima.

Izražena je i zajednička spremnost da se nakon otvaranja proizvodnih pogona ove kompanije u našoj zemlji, krene u osvajanje tržišta u ovoj oblasti i na prostoru bivše Jugoslavije.

Generalni direktor "Železnica Srbije" Dragoljub Simonović i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević pokrenuli su i pitanja modernizacije pruge Beograd-Budimpešta, kao i sudbine Ranžirne železničke stanice u Novom Sadu.
Leave a Reply.