- „Železnice Srbije“ svakodnevno preduzimaju sve potrebne mere da se u uslovima visokih letnjih temperatura očuva bezbednost železničkog saobraćaja. Železničari primenjuju i poštuju postupke i procedure za rad u uslovima velikih vrućina, koji su propisani još tokom aprila i maja, kako bi vozovi tokom sezone bezbedno i redovno funkcionisali. Mere koje su utvrđene stalno se i neprekidno sprovode tokom leta i sa njima su upoznati svi železničari. Prioritetan zadatak zaposlenih je da se preduzme sve kako bi se očuvala bezbednost saobraćaja, - saopšteno je danas iz Direkcije za infrastrukturu „Železnica Srbije“, a povodom izuzetno visokih temperatura tokom ovog leta u našoj zemlji.

Naime, „Železnice Srbije“ su još krajem aprila ove godine donele Uputstvo o privremenom smanjenju najvećih dopuštenih brzina na prugama u uslovima ekstremnih dnevnih temperatura, kojim su propisani načini i postupak smanjenja najveće dozvonjene brzine na pruzi u zavisnosti od vremenskih uslova. Propisano je kako se to čini, ko to čini, kao i način na koji se obaveštavaju svi zainteresovani, pa u skladu sa tim procedurama, u uslovima izuzetno visokih temperatura, vozovi u kritičnim periodima dana saobraćaju smanjenim brzinama, tamo gde je to potrebno.

Pored toga, prekinuti su svi radovi na mehanizovanom održavanju koloseka, jer se oni ne smeju obavljati kada je temperatura u šini veća od + 35 stepeni Celzijusa. Posebno se prate mesta gde je povećana mogućnost nastanka deformacija koloseka i gde je u ranijim periodima učestalost takvih slučajeva bila povećana, pa se na tim mestima preduzimaju dodatne mere, kao što su održavanje sprava protiv bočnog pomeranja koloseka, dopuna tucanika, povećanje diletacije, zasecanje šina u koloseku i slično. Posebno se prati kretanje temperature u šinama na kritičnim mestima, kao što su mostovi, sedišta deonica ili delovi pruge koji su konstantno izloženi suncu.

U uslovima izuzetno visokih letnjih temperatura, pojačana je i učestalija ophodnja i obilazak pruge od strane čuvara pruge, koji neposredno na licu mesta prate dešavanja na koloseku, a stručna lica građevinske delatnosti učestalije na vučnim vozilima obilaze prugu, kako bi pratili ponašanje koloseka i naređivali preduzimanje potrebnih mera.

Pored toga, i osoblje vučnih vozila (lokomotiva, dizel i elektro motornih garnitura), tokom leta ima obavezu da dodatno osmatra prugu i odmah prijavljuje sve uočene nepravilnosti, a u slučaju potrebe prilagodi brzinu kretanja voza ili ga potpuno zaustavi kako bi bile sprečene eventualne neženjene posledice.

U pojedinim železničkim čvorovima, pružnim deonicama ili određenim mestima locirane su mobilne ekipe, koje su spremne da u slučaju potrebe izuzetno brzo reaguju i odmah nakon obaveštavanja izađu na lice mesta i kolosek dovedu u redovno stanje.

„Železnice Srbije“ tokom leta i visokih temperatura suočene su sa pojavom poznatom kao „sunčane krivine“. Reč je o mogućim deformacijama koloseka izazvanim visokim temperaturama, zbog fizičkog zakona da se tela na toploti šire. Ove pojave mogu nastati već kod šina čija je dužina preko 60 metara, a pri temperaturama u šini preko +65 stepeni Celzijusa. Ukoliko spoljna temperatura u toku dana i u hladu dostiže +38 stepeni Celzijusa, jasno je da je onda temperatura u šini daleko iznad propisane granične vrednosti od + 65 stepeni Celzijusa, što neminovno povećava opasnost od pojave „sunčanih krivina“. Unapred se i sa sigurnošću ne može odrediti gde će one da se pojave, jer na to utiče veliki broj faktora.

„Železnice Srbije“, međutim, propisuju i redovno i uspešno sprovode niz mera, kojih se pridržavaju svi zaposleni, da se eliminiše ili barem maksimalno smanji mogućnost pojave „sunčanih krivina“, da se one blagovremeno otkriju i kolosek u najkraćem mogućem roku popravi, sa ciljem očuvanja bezbednosti i povećanja stepena sigurnosti železničkog saobraćaja.

Sva iskustva potvrđuju da se železničari maksimalno uspešno bore sa visokim temperaturama i da se prevoz i u uslovima izuzetno visokih temperatura redovno i bezbedno odvija.Leave a Reply.