Picture
-"Železnice Srbije" i novo rukovodstvo kompanije u ovoj godini pokrenuli su projekte koji se finansiraju iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, od kojih neki dugo već nisu završeni, ili čak nisu bili ni započeti. Postigli smo veliki napredak, ali moramo još dosta da uradimo. Neke od ugovora koji se finansiraju iz kredita ove banke nakon tenderske procedure nisam potpisao i vratio sam na reviziju, kako bi smo moji saradnici i ja proverili šta se i kako radilo u periodu prethodnog rukovodstva, ali to neće ugroziti realizaciju projekata i planiranu dinamiku - rekao je generalni direktor "Železnica Srbije" Dragoljub Simonović, danas u Beogradu, na sastanku sa direktorom Evropske banke za obnovu i razvoj za Srbiju Mateom Patroneom. Čelni ljudi srpskih železnica i Evropske banke za obnovu i razvoj za našu zemlju razgovarali su o realizaciji četiri kredita koji su prethodnih godina odobreni "Železnicama Srbije", kao i o eventualnim poteškoćama u njihovoj realizaciji. Takođe, razgovarano je o tenderima koji će ove godine biti raspisivani, kao i o obezbeđivanju sredstava za nedostajuću projektnu dokumentaciju.

Simonović je upoznao Patronea sa novim Zakonom o železnici i aktivnostima na organizacionom restrukturiranju srpskih železnica,na osnovu kojih nova organizacija kompanije treba da zaživi od 1. januara naredne godine.

Leave a Reply.